Andet, Dansk

Ugedansk

I kommende skoleår vil jeg i min 5. klasse gennemgå forskellige grammatikopgaver samt ordsprog. Opgaverne kan sagtens bruges til 4. og 6. klasse også.

Jeg påtænker at lave en opgave hver uge, som eleven skal arbejde med hjemmefra – evt. også i skolen. Jeg forsøger at komme bredt omkring i grammatikken samt inddrage forældrene og opfordrer eleverne til at tale med deres forældre om ordsprogene – det kan f.eks. være en ting de gør under aftensmaden. Jeg vil gennemgå svarene med eleverne på klassen, men kigger elevernes svar igennem ganske kort i undervisningen.

Jeg lægger opgaverne op løbende – der kommer til at være ugeopgaver til et skoleår.

Jeg håber, at du også kan bruge opgaverne i din klasse.

**OBS: Facitlisten er på side 2 i filen**

Skriv et svar