Andet, Dansk

Ugedansk

I kommende skoleår vil jeg i min 5. klasse gennemgå forskellige grammatikopgaver samt ordsprog. Opgaverne kan sagtens bruges til 4. og 6. klasse også.

Jeg påtænker at lave en opgave hver uge, som eleven skal arbejde med hjemmefra – evt. også i skolen. Jeg forsøger at komme bredt omkring i grammatikken samt inddrage forældrene og opfordrer eleverne til at tale med deres forældre om ordsprogene – det kan f.eks. være en ting de gør under aftensmaden. Jeg vil gennemgå svarene med eleverne på klassen, men kigger elevernes svar igennem ganske kort i undervisningen.

Jeg lægger opgaverne op løbende – der kommer til at være ugeopgaver til et skoleår.

Jeg håber, at du også kan bruge opgaverne i din klasse.

**OBS: Facitlisten er på side 2 i filen**

Evaluering af ugedansk 1-11:

Som evaluering på de første 11 opgaver, er der dette “Hent et ordsprog” løb, hvor eleverne får brug for det, som de har lært.

Der er 8 poster i alt, som skal gemmes på skolens område og et elevark som kopieres og fordeles til hver elev/gruppe. Elevarket kan man vælge, at elvene skal lade forblive i klasseværelset, således eleverne skal løbe frem og tilbage og få sig bevæget.

Du finder løbet her:

Ugedansk 12-16:

De næste ugedanskopgaver kommer her:

Skriv et svar