Andet, Blandet

Planlægningsværktøj

Mit uundværlige skema og redskab som jeg bruger dagligt i min planlægning. Skemaet er vedhæftet som tomt PDF eller i Word, hvor det er muligt at redigere og notere timerne og ringetiderne, så de figurerer hele skoleåret, når man printer – dermed er de klar til at planlægningen.

Jeg printer fra skoleårets start skemaer til et helt skoleår og noterer ugen det drejer sig om øverst i venstre hjørne. Ud for dagen noterer jeg også ind i mellem datoen – men jeg oplever, at man er mere afhængig af kunne navngive ugen frem for datoen.

Kalenderen og planlægningsværktøjet samler jeg enten i mappe eller med en “ryg” og plasticforside og bagside og har den altid med mig i min skoletaske. Jeg har oplevet, at dette letter arbejdsprocessen – da jeg hurtigere og lettere kan notere, hvad vi skal i den enkelte time i stikord eller punktform og notere ved undervisningen udgang, hvad der skal huskes til næste time.

Måske du også kan få gavn af kalenderen?

Husk at indberette til CopyDan, hvis din skole er udvalgt til dette.

Redigerbart (Word) dokument:

Tomt (PDF) dokument:

Skriv et svar