Dansk

Analysearbejde

Jeg læser gerne flere bøger med mine klasser i løbet af et skoleår. For at sikre mig, at jeg når igennem analysearbejdet og de forskellige kategorier, har jeg nu forsøgt mig med, at lave et analysehæfte til dette formål. Hæftet kan bruges som redskab eller opslagsværk. Hver elev får sit eget hæfte, som de må beholde – dermed kan de også selv lave noter eller markere i teksten.

Tanken bag hæftet er, at man udvælger nogle punkter – man skal ikke igennem alle kategorier, men kun dem som er aktuelle og nærliggende for værket og så gå i dybden med netop dem.

Efter at have præsenteret bogen for klassen (vi kigger på forsiden, titlen, forfatteren, læser bagsideteksten og brainstormer), får eleverne at vide, hvilket emne vi skal analysere bogen ud fra. Vi læser kapitlet igennem i analysehæftet inden, de påbegynder læsningen af bogen, for at spore dem ind på, hvad de skal være særligt opmærksomme på, mens de læser og kan gøre notater, hvis dette er nødvendigt.

Til sidst, når arbejdet er færdigt, er der ekstraopgaver på bagsiden af hæftet. Dette kan være lærerstyret eller eleven/eleverne må måske selv vælge, hvilken opgave de gerne vil lave, f.eks. drama, tegne, lave et spil, videredigte osv.

OBS: Når du skal printe og lave hæfterne:

Hvert hæfte bruger 3 A4 sider. Det er langt det letteste, hvis printeren kan printe på for- og bagside.

Analysehæfte:

Du finder hæftet her: https://www.bubbleminds.dk/produkt/analysehaefte/

Jeg har tidligere lavet et grammatik- og tegnsætningshæfte. Påtænker du at lave begge hæfter til dine elever, kan man med fordel printe dem i forskellige farver, så det er lettere at kende forskel på dem.

Du kan finde grammatikhæftet her: https://www.bubbleminds.dk/produkt/grammatik-og-tegnsaetning/

Jeg håber, at hæftet kan bruges og kommer andre til gavn.

Skriv et svar